Budova bývalej chlapčenskej meštianskej školy, dnes gymnázia