Dobová maľba, Cintorínska ulica z fotoalbumu pána Stehla