Pohľad na evanjelický kostol z miesta bývalej fary.