Aj takto vyzerá spodná časť Letnej ulice pri Troch ružiach