Pohľad z cintorína na ulice Severná a Mierová 20.9.07