Ulica Letná, spodná časť v pozadí s fabrikou Azbest