Z Letnej ulice smerom na Jarkovú a Zimnú ku základnej škole.