Banícke doliny Dobšinej. Veľká a Malá vlčia dolina