Pohľad z Besníka smerom na údolie Hrona a jeho prameň