Mapa Dobšinej,podľa predlohy Uherkovicha  z roku 1935.