Choď na obsah Choď na menu
 


 

3./ - pokračovanie

Horný okruh vrchov okolo Dobšinej

 

 

Ako som písal v predchádzajúcej časti, od sedla Besník  smerom ku Dobš. ľadovej jaskyni sa dostávame na Pusté Pole.

Pusté pole.

Pusté Pole, fotené od sedla Besník smerom ku Dobšinskej ľadovej jaskyni .

Z týchto miest máme možnosť si vybrať cestu cez hory a to ONDREJISKO, BOSRPAUCHSKÉ MLÁKY, HANISHEJ a ďalej popri Čiernej hore okolo Gáplu do Voňariek. Prípadne po štátnej ceste smerom ku ľadovej.

14. /  Keď ste už veľmi unavení po ceste, môžete sa na Pustom poli zastaviť v horskom hoteli rovnomenného mena teda: Horský hotel PUSTÉ POLE.

Horský hotel Pusté pole.

Ďalej touto cestou sa dostaneme na križovatky ciest, krajov, okresov, ale aj pohorí.

Takže najprv cesty : od  Rožňavy -  Dobšinej, je možné  na uvedenej križovatke Pustého pola odbočiť na Poprad, alebo na Banskú Bystricu.  

Stretávajú sa tu tri kraje : Košický, Prešovský a Banskobystrický.

Ďalej sa tu stretávajú hranice okresov Rožňava, Brezno a Poprad a takmer aj Spišská Nová Ves.

No a nakoniec sa tu vlastne dotýkajú tri horstvá Slovenska a to Nízke Tatry, Slovenské Rudohorie a Slovenský raj.  

Na toto rázcestie a križovatku ciest, krajov, okresov  a horstiev  pozri nasledovnú snímku:

Križovatka na Pustom poli. 

 15./ Od uvedenej križovatky smerom na Dobš. ľadovú jaskyňu sa dostaneme na Ranč pri Ostrej skale.

 

Ranč pri Ostrej skale

            Ranč pro Ostrej skale v pozadí vrch Ondrejisko

16./ Za Rančom sa dostávame ku osade Dobšinská ľadová jaskyňa s príznačným kopcom SPITZESTEEN na mapách v súčasnosti označovaná ako OSTRÁ SKALA  970 m n.m.  

Ostrá skala od Ranču

                                                  Ostrá skala od Ranču

  Pohľad na Ostrú skalu od Dobš. ľ. jaskyne

Fotka je staršieho dáta asi z roku 2006. V súčasnosti okolie vodotrysku pri Dobšinskej ľadovej jaskyni je upravené a vedie tam  náučný chodník o mokradiach. V pozadí je Ostrá skala.

17./  Nasleduje klenot našej prírody samotná Dobšinská ľadová  jaskyňa , ktorá je našim unikátnym prírodným bohatstvom. Na mape je umiestnená vo vrchu DUČA  1142 m n.m. Samotní starí dobšinčania však tvrdili, že je vo vrchoch HANISHEJU na mape označovaná ako HANESOVÁ.HANESOVÁ.

18./ Pokiaľ pokračujeme po štátnej ceste od Dobšinskej ľadovej jaskyne na Dobšinú, ocitneme sa pred vrchom KRIVIAN, pred  ktorým teraz prechádzajú železničný ako aj cestný tunel, a teda pokiaľ nechceme si krátiť cestu prípadnými tunelmi - čo pešo nie je veľmi odporúčané, tak prejdeme nádherným Stratenským kaňonom  niekde na mapách označovaný ako Stratenská dolina. Z tohto čarovného kúta ponúkam niekoľko  záberov

 Stratensky kanon 1

Stratensky kanon 2

Stratensky kanon 3

Stratensky kanon 4

19./ Zvláštnu a osobitnú  pozornosť v Stratenskom kaňone si zasluhuje  odbočka cez vrch Kopanec na Hrabušice,  kde je jazierko HANSJAKUBOVÁ  ( Súčasť Slovenského raja ) t.č. v súkromnej držbe a bežní turisti na toto územie sa nedostanú. Je to nádherná časť a je škoda, že práve tento kút sa dostal pomerne záhadným spôsobom do súkromnej držby. Viem si živo predstaviť atraktívne turistické využitie tohto regiónu, ale je dosť možné, že práve súkromná držba udržuje tento  nádherný kút pomerne v pôvodnom nedotknutom stave, ktorý možno obdivovať iba z diaľky aj to nie z tých najkrajších miest. 

Zo sedla Kopanec.

Foto zo sedla Kopanec od Starca. Cesta týmto nádherným údolím z Kopanca je pre motoristov uzavretá. Je to dosažiteľné iba pre peších od jazierka Hansjakubová, odbočka na Hrabušice, medzi Stratenou a Dobšinskou ľadovou jaskyňou.  

 

 

Jazierko Hansjakubová 1

                                              Jazierko Hansjakubová

Jazierko Hansjakubová 2

                                           Jazierko Hansjakubová

20./ Stratenská dolina ústi do malebnej  obce Stratená ležiaca medzi dvoma vrchmi od severu  - MARČEKOVÁ  1102 m n.m. a z dobšinskej strany vrch PELTZ 1004 m n.m, označovaný na mapách  NA PELCI. 

Stratená

           Stratenená odfotená z pred železničného mosta

Stratená z podjazdu

Z pod uvedeného železničného mostazo Stratenej, opačným smerom sa ide do Stratenskej TESNINY na mapách označovaná ako Stratenská Tiesňava, ktorá vedie pod HANISHEJ.

Nástup do tieňavy pod Hanishej

       Nástup do tiesňavy smerom od Stratenej smerom pod Hanishej  

 

 

 Po oboch stranách tiesňavy je množstvo jaskýň, mimo iné nesprístupnená nádherná STRATENSKÁ JASKYŇA, ktorá zatiaľ nie je verejnosti prístupná a pravdepodobne ani nikdy nebude. Je známe, že táto Stratenská jaskyňa je vlastne prepojená aj zo samotnou Dobšinskou ľadovou jaskyňou. Je to vlastne jeden rozsiahly jaskynný systém a je dosť možné, že by sprístupnením, rsp., otvorením Stratenskej jaskyne sa mohla narušiť cirkulácia vzduchu v tomto jaskynnom systéme a tým by vzniklo  aj ohrozenie samotnej Dobšinskej ľadovej jaskyne.  Bližšie o okolí si možno prečítať na stránkach : http://www.dobsincan.estranky.sk/clanky/stratena  Z uvedeného miesta , teda zo Stratenej pokračujeme v bode 21.

21./ Zo samotnej Stratenej si možno vybrať, buď pokračujeme smerom medzi bralá hore ako vidieť na snímkoch smerom na Havraniu skalu a ďalej do roklín Slovenského raja, alebo pokračuje ďalej Slovenským rajom smerom na Stratenskú Pílu.

Na Stratenskej Píle

Prítok Hnilca do priehrady Palcmanská Maša na Stratenskej Píle.

Na Stratenskej Píle smerom na Veľký Zajf

             Na Stratenskej Píle smerom na Veľký Zajf

22./ Alebo pokračujeme zo Stratenej popri Pelcu okolo Voniarok smerom na Dobšinský kopec. Pohľad z Voniarok:

 

 

 Lúka šafranu vo Voniarkoch

        Pohľad na lúku vo Voniarkoch zakvitnutú šafranom

Pohľad z Voniarok na Dobšinskú Mašu a priehradu

Pohľad z Voniarok smerom na Dobšinskú Mašu a priehradu

Na lúkach Voniarok v pozadí Čierna hora

Na lúkach Voniarok. V pravo Peltz a v pozadí Čierna hora. 

23. /  Za Voniarkami sa nachádza Stempelschajer- čítaj Štempelšájer  na súčasných mapách označovaný ako VLČIE DIERY  951 m n.m. Úplne na starých mapách ale medzi Štempelšájerom a Dlhým vrchom bolo označované ako Hopfgarten vrch aj úplne hore s nadmorskou výškou 951 m. Pre lepšiu orientáciu uvádzam nasledovný snímok.:  

 

 

Popis Dobšinských vrchov, Štempelšájer a iné

Popis Dobšinských vrchov , Štempelšájer, Dlhý vrch, Hopfgarty ( Chmelové záhrady), Dobšinský kopec, Gúgel.

24./ Od Štempelšájeru ďalej smerom ku Čiernej hore sa nachádza GÁPEL 961 m n.m.,

25./Nasleduje Čierna hora . Trocha sa pozastavíme na názve tohto symbolického a charakterizujúceho vrchu Dobšinej. Na mape od Kalmána je nazývaná ako hora Schwarzenberg s výškou 1149 m.n.m. Starí dobšinčania nazývali túto horu aj Schwarzenpark, ale vyskytovali sa aj názvy Švarcenbold, alebo Švarcenvald. V súčasnosti je zaužívaný názov  Čierna hora na najnovších mapách s uvádzanou výškou 1152 m.n.m.   Na Dobšinskom kopci je orientačná tabuľa - fotografia  dobšinských vrchov a tu sa vlastne dozvedáme že tento masív, ktorý bol  považovaný  ako jeden celok pod názvom Čierna hora,   sa skladá vlastne z dvoch vrchov a to Čierna hora a  Pátrov grúň 1151 m n.m. Aj keď nasledujúce fotografie z orientačnej tabule na Dobšinskom kopci nemajú práve najlepšiu kvalitu , pre informovanosť ich ale aspoň ich časti, predsa sem len pridávam.

Foto z orientačnej tabule na Dobšinskom kopci 1

Foto z orientačnej tabule na Dobšinskom kopci 2

      Fotografie z orientačnej tabule na Dobšinskom kopci

26./ To sme už ale zasa zabočili a potrebujeme sa vrátiť na štátnu cestu od Voniarok , kde je možný aj pohľad smerom na Palcmanskú Mašu, rsp. Dedinky. :

 

  Pohľad z cesty na Palcmanskú Mašu dňa 20.9.07

             Pohľad z cesty na Palcmanskú Mašu.

27./ Cestou pokračujeme ďalej smerom cez tzv. LONGANPARK- DLHÝ VRCH  ktorý má tiež okolo 1000 metrov nadmorskej výšky. Tento Dlhý vrch vidno dobre na predchádzajúcom zábere Dobšinské vrchy, kde sa tiahne prakticky na horizonte od ľava vrátane Dobšinského kopca 974 m n.m., ktorý názov sa vžil v posledných rokoch, takmer pred  Gúgel. Viď predošlé foto hore.

Pohľad z Dobšinského kopca na Čiernu horu

To je pohľad z Dobšinského kopca, podľa mapy ale už na Dlhom vrchu.

28./  Z Dobšinkého kopca po hrebeni pokračujeme ďalej na GÚGEL.

Gugel, Iberpark,Hohengrad,Hirschkholung, Azbest Kelbel

 Všimnime si podľa starej mapy od Kálmána, je časť Gúgla rozdeľovaná na dve časti a to „ Auf Der Gugel“, ktorá časť sa v súčasnosti poníma ako Dobšinský kopec s nadmorskou výškou 974 metrov. Ďalej je samotný Gúgel, ktorý má nadmorskú výšku 999 metrov. Na súčasných mapách Gúgel je označovaný ako   KRUHOVÁ ale s výškou 991 m n.m. Dňa 3.6.2009, som sa dostal ku mape Slovenský raj, kde je mimo iné zobrazenie aj časti v okolí Gúgla, ktoré má zasa iné označenia. Napríklad Dobšinský kopec sa prakticky tiahne od Chmelovej záhrady Hopfgarten až po Ostrý vrch. Gúgel označovaný ako Kruhová má tu výšku 996 m., Iberpark označovaný ako Martinka s výškou 1027 m. a sedlo Banerchen je označované ako " sedlo Dobšinský vrch". Ale vracia sa tu aj názov Dlhá hora, pôvodne Longanpark, situovaný pod Dobšinský kopec  s výškou 974 m. Piengoaten - Pingarty pod Gúglom sú tu označované ako Včelinec. Porovnajte si starú mapu od Kálmána, prípadne mapu chotárnych názvov z roku 1952 s časťou výseku najnovšej mapy z roku 2009, ktorú tu pre porovnanie pridávam.

Mapa Slovenský raj.  Korzár  3.6.09

Kliknutím do mapy sa vám pohľad o niečo čitatelnejšie zväčší

Vrátime sa však na samotný Gúgel, kde sú nadherné výhľady a preto niektoré pohľady na tomto mieste ponúkam.

 Dobšinská podkova z Gúgla resp. Dobšinského kopca

        Pohľad z Dobšinského kopca na podkovu

Od Starca pohľad z Gúgla na Pišel a Radzim

            Pohľad od Starca na Radzim a Pišel z Gúgla

Od od Starca pohľad z Gúgla na Kráľovu hoľu 

              Pohľad od Starca z Gúgla na Kráľovu holu

Od Starca podvečerný pohľad z Gúgla

          Pohľad od Starca z Gúgla podvečer v zime

Pohľad od Karola Kasanického z Gúgla 1

              Pohľad od Karola Kasanického z Gúgla

Pohľad od Karola Kasanického z Gúgla 2

         Podhľad od  Karola Kasanického z Gúgla

Pohľad od Karola Kasanického z Gúgla 3

          Pohľad od Karola Kasanického z Gúgla

Pohľad od Karola Kasanického z Gúgla 4

            Pohľad od Karola Kasanického z Gúgla.

Pohľad z Gúgla smerom na Dedinky a Geravy

Pohľad z Gúgla opačným smerom na Dedinky a Geravy 

Ďalej od  Gúgla je EBERBERG vyslovovaný ako  Íberpak  v preklade niečo ako : "Nad vrchmi " ktorý siaha až ku sedlu BANERCHEN , blížiace sa ku Jeleniarke.

Od Starca pohľad z Iberparku

           Pohľad od Starca z Iberparku smerom na Babinú

29./ Nasledujúce zábery zobrazujú Iberpark, so sedlom Banerchen. Potom nasleduje vrch HIRSCHKHOLUNG  čo v preklade znamená "Jeleň a pálenie dreveného uhlia" čiže starí dobšinčania to pomenovali podľa vlastnosti tohto vrchu, že tam bolo asi veľa jeleňov a pálilo sa tam drevené uhlie. V súčasnosti sa tento vrch na mapách označuje ako JELENIARKA  1014 m.n.m. Na niektorých mapách nazývaná aj Ostrá. Za Jeleniarkou sa nachádza BABINÁ 1278 m n.m, ale to už viac menej patrí do Vlachovského revíru. Vedľa Jelerniarky teda od Babinej v pravo na snímku je SUCHÝ VRCH  972 m n.m a je zaujímavé, že ho takto volali  aj starí dobšinčania - teda v dobách keď prevládalo Bulinerské nárečie.Popis východnej časti vrchov horného okruhu 1

Popis východnej časti vrchov horného okruhu 2 

30./ Od Suchého vrchu v pravo sa nachádza : ES GRIEWIKLIES - v preklade Grófske, ale na súčasných mapách je to pod súhrnom Suchého vrchu.

V mesiaci apríli 2010, som sa vďaka Štefanovi Polgárimu dostal ku mape od Uherkovicha, z roku 1935, kde Grófske, teda samotmotný vrchol kopca je nazývaný Teufelskopf, čo znamená v preklade Čertova hlava s nadmorskou výškou 965 metrov. Viď na obrázku z apríla 2010.

Teufelskopf 965 m.n.m  - Čertova hlava

Pod Grófskym, resp. Čertovou hlavou sú Nové cesty, čím sa vraciame prakticky na začiatok odkiaľ sme vyšli, pod Dobšinou,  pri vyrovnávajúcej nádrži, alebo na Trutzu. 

 Z Gúgla pohľad na Babinú a Suchý vrch

Týmto sme ukončili prechádzku horným okruhom Dobšinských vrchov. Mnohé miesta sú fotograficky nezadokumentované. Bol by som rád, pokiaľ má niekto k dispozícii fotky najmä z Jeleniarky, Hanisheja, Suchého vrchu a mnoho ďalších, ktoré tu uvedené neboli, keby mne ich zaslal, pretože aspoň album niektorých fotiek je možné ešte dodatočne doložiť.  

 

Náhľad fotografií zo zložky Horný okruh vrchov

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.