Choď na obsah Choď na menu
 


 Dobšinské  doliny

 

 Údolie Dobšinského potoka

     Pohľad z Dobšinského kopca, zachytáva vlastne hlavnú časť údolia Dobšinského potoka

    Ako hlavnú dolinu Dobšinej, je v prvom rade potrebné spomenúť  dolinu Dobšinského potoka, ktorá je vlastne akási  hlavná, v ktorej sa napokon samotná Dobšiná rozprestiera. Do tejto doliny  sa pripája niekoľko ďalších bočných. Aj keď  nevymenujem všetky, ale u niektorých by sme sa hoc len na krátko zastavili a na tomto mieste ich spomenuli. V tomto prípade bude však čerpané hlavne zo zdrojov – teda mapy , ktorú spracovali LUX Mihály a Jesze KÁLMÁN, len  žiaľ nevedno v ktorom roku to bolo spracované. Je predpoklad, že to muselo byť asi pred rokom 1900, alebo tesne za, pretože na mape sú zaznamenané fakty, ktoré už mnohým súčasníkom nie sú  známe,  prípadne iba z  rozprávania starých dobšinčanov. Nie je tam napríklad ešte vôbec zaznamenaný Azbest. Mapa je označovaná nemeckými názvami a dokonca ani nie v bulinerskom nárečí. Preto jednotlivé doliny tu budú vymenované, ako boli v minulosti a k tomu  budú spomenuté súčasné zvykové názvy dolín.      

 

Údolie rieky Slanej z Dobšinského kopca

 

Na fotografii taktiež z Dobšinského kopca vidieť záver údolia Dobšinského potoka, ktorý sa vlieva pod vyrovnávajúcou nádržou do rieky Slanej. Je to neďaleko bývalej bane Július, pri železničnej stanici Vlachovo - závod. 

 

1./  Najprv sa zastavíme v prvej doline, ktorá začína prakticky na Trutzu , pri benzínovej čerpacej stanici, smerujúca pod  Suchý vrch.

Benzínka pred dolinou Hottergrundel

 Na mape od  Kálmána (ďalej už len buď stará mapa, alebo pôvodné pomenovanie) je označovaná ako Hottergrundel  v preklade čosi ako Hotterova dolinka, rsp., pozemok. Je mrzuté, že na novších mapách táto dolinka označovaná nijako  nie je. V minulosti bola zaujímavá tým, že na jej začiatku bola papiereň hneď za benzínkou a na ľavej strane, pravdepodobne ako je vyrovnávajúca nádrž  bola zasa mlyn.

 Cesta do doliny Hottergrundel

 

 Hotterova dolina. v pozadí vrch Grófske - súčasť Suchého vrchu 

2./  Ďalšou zaujímavou dolinou za Hotterovou dolkou, smerom do mesta, sú  Tešnárky,

Vstup do údolia Tešnárok

 pôvodne nazývané Teschnargundl Bach – v preklade Tešnárov  pozemok – potok. Tieto sa  potom delia na Malé Tešnárky, ktoré vedú pod Suchý vrch a Veľké Tešnárky, ktoré smerujú pod Hirschkholung - Jeleniarku.

V údolí Tešnárok

 Táto dolina má svojrázny pôvab a je to najmä významný hubársky terén dobšinčanov.

 V údolí Tešnárok s pohľadom na Hirschkholung - Jeleniarku

3./   Za Tešnárakami smerom do mesta, opäť v pravo je dolina pôvodne označovaná ako Stenseifen Bach , v súčasnosti známa ako Štenzajf .

Údolie Štenzajfu

                     Údolie Štenzajf fotené z Píngartov

Pohľad na údolie Štenzajfu z pod Rovne

 

      Tu je fotená spodná časť údolia Štenzajf  z pod Rovne

Významná je tým, že tam donedávna bola jedna z posledných činných  rudných baní a to baňa Dedičná. Štenzajf pokračuje takmer pod Roveň až do Pingartov  pod Gúglom. Táto dolina bola v minulosti významným banským údolím Dobšinej.

 

4./    V samotnom meste keď už odbočujeme na Dobšinský kopec, ocitáme sa na začiatku Vlčej doliny, prakticky už na začiatku Hnileckej ulici, pôvodne nazývanej Wolfsseifen,  ešte v 50-tych rokoch minulého storočia poznané ako Bolfzajf.

Banícke doliny Dobšinej. Veľká a Malá vlčia dolina

Vlčia dolina sa taktiež rozdeľuje na Malú vlčiu dolinu, siahajúca  až ku jazierku  Maxmiliánka, pomenované podľa pôvodnej bane Maximilián kde sa ťažil kobalt. Na nasledujúcom obrázku je Malá Vlčia dolina.

Malá Vlčia dolina pod Gúglom 20.9.07

 Veľká Vlčia dolina je v súčasnosti významná tým, že sa tam nachádza hydroelektráreň  s prečerpávajúcou vodnou nádržou. Obe vlčie doliny boli taktiež v minulosti významnými banskými dolinami.

Veľká Vlčia dolina

               Pohľad na Veľkú Vlčiu dolinu zo Štenpraku

         Tu sa zastavme ešte trocha pri mape od Kálmana. Na rozmedzí  Veľkej a Malej vlčej doliny začína chodník smerom na Dobšinský kopec známy hovorove ako „ Na potrubí „ – kde vedie vodné  potrubie  z priehrady Palcmanská Maša do Hydroelektrárne Dobšiná. Pôvodne starí bulineri nazývali tento chodník a svah Pulwerthuren  v preklade prašná veža. Na mape Kálmána  je označená baňa práve na spomínanom rozmedzí  s názvom „ Hulfe Gottes Stollen „  v preklade „Baňa Božej Pomoci“ pri ktorej sa nachádzala prvá prašná veža  na výbušniny označovaná ako Pulwermuhle  a ešte jedna stála takmer na Dobšinskom kopci pred Podkovou, ktorej ostatky boli ešte badateľné v 50-tych rokoch minulého storočia.

 

5./  Takmer v strede mesta pokiaľ odbočíme pod Azbest  a ideme  Kúpeľnou ulicou, vchádzame do údolia, ktoré v minulosti bolo označované ako  NIRNSGRUND BACH, v preklade to znamená Obličkový pozemok - potok .Prečo obličkový, ťažko povedať, či to bolo od mena NIRNS, alebo v skutočnosti to malo spoločné niečo s obličkami v minulosti sa však tradovalo, že tu bol prameň ktorý bol  svojim spôsobom liečivý. Možno aj preto v minulosti tam vznikli kúpele o čom svedčí ešte dnešný názov Kúpeľná ulica. V súčasnosti je uvedené územie skôr známe  ako  GRINDEL pod Azbestom a vlastne začiatok od mesta začína už Kúpeľnou ulicou.

 Údolie Grindla z Riku.

 

                                 Údolie Grindla z Riku

V údolí Grindla smerom na Štempelšájer

                         V údolí Grindla v pozadí Štempelšájer

6./    Zastavíme sa ešte v doline   Titersgrund  v preklade čosi ako Titerov pozemok, v súčasnosti skôr známe ako Depov , údolie vedúce do Lányiho Huty. 

Titersgrund - Depov. V pozadí vrch Štempelšájer

 Je to príjemná časť mesta a azda preslávená práve historkou – povesťou o Sklenenej pani z Marón, kde sa mnoho príbehov  malo odohrávať práve na tých miestach.

 

          Ďalej sú ešte ďalšie a ďalšie doliny, ktoré sú mimo mesta a stoja taktiež za navštívenie, či sa jedná už napríklad o dolinu  Šindlovú , alebo napríklad Dankovú.

Nad Dankovou dolinou od Štefana Dobšinca

                 Dolina Danková. Foto : Štefan Dobšinec  

Všetky sú nádherné svojimi prekrásnymi lesmi, lúčkami, či potôčikmi s množstvom prírodných darov ako húb, či iných lesných plodov, čučoriedok, malín, černíc, brusníc a ďalších..

 

7./   Na  záver by sme sa predsa ešte len zastavili v jednej doline  Romzengrund, v súčasnej dobe známej ako Ramža. Z Pišla  sem vedie náučný chodník, a mesto sa snažilo vytvoriť na tomto mieste príjemné prostredie na posedenie a zábavu pre deti, či aj dospelých.

 Údolie Ramže pod Špitcenhíblom 1.5.09

              Údolie Ramže pod Špitcenhíblom - Končistou.   

    Žiaľ celkom určite nebudú čítať tieto riadky  tí, ktorí  zničili tabule náučného chodníka, ktorí poškodzujú všeobecne prospešné zariadenia, ktorí škodia  dobrému menu Dobšiná, ktorí si nevážia minulosť ani budúcnosť Dobšinej  a možno vysloviť na takýmito tiež  „ občanmi „ Dobšinej, iba hlbokú ľútosť.  

 

Úplne na záver pridávam historickú mapu chotárnych názvov z roku 1927, z ktorej som vychádzal pri pomenovaní niektorých dolín v dávnej minulosti.

Chotárne názvy Dobsiná  600 výročie z r. 1927.

 

Pri kliknutí do obrázku mapy sa vám objaví v originálnej veľkosti.

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.