Choď na obsah Choď na menu
 


                                    VI. c. časť.

              PRECHÁDZKA DOBŠINOU - pokračovanie  ul. Letnou, Jarkovou, námestím Baníkov.

 

     Na záver prechádzky Dobšinou sme si teda ponechali hlavnú ulicu.Terajší názov je ul. SNP ďalej ju budem nazývať Letná ( zdôvodnil som to v predošlej časti). Celkom v minulosti bola nazývaná  Sommer Gasse , pričom bulineri ju nazývali Zumr Gos, prípadne Zumr Cájl čo v preklade znamená Letná ulica. V predošlej časti sme skončili ulicou Novou, odkiaľ sa dostaneme po krátkom úseku ulice Hnileckej opätovne na križovatku ulíc Banskej, Mlynskej, Hnileckej a Letnej, všeobecne známe ako námestíčko TRI RUŽE. Nasledujúci pohľad je práve odtiaľto.

  Križovkatka Tri ruže  

Nasledujúca snímka je pohľad na uvedené miesto z dolnej časti a jedná sa o historickú fotografiu z albumu pána Stehla. Je to pravdepodobne z pred roku 1940.

Námestie Troch ruží v popredí s Banskou ulicou

Trošku netradičný pohľad na časť Troch ruží a začínajúcej Letnej ulice je tento z miest sídliska Rozkvet.

   Aj takto vyzerá spodná časť Letnej ulice pri Troch ružiach

Na začiatku Letnej ulice sa nachádza  reštauračné zariadenie Tri ruže. Je tu možnosť dobrého a pomerne lacného stravovania, ako aj príjemného posedenia.

Reštaurácia Tri ruže na ul. Letnej

Ulica Letná v spodnej časti je charakteristická ako každá začínajúca ulica tým, že sa na nej nachádzajú malé prízemné domčeky, ako vidieť aj na nasledujúcej fotografii fotenej od sídliska Rozkvet. V pozadí vidieť už odstavenú továreň na Azbest.

   Ulica Letná, spodná časť v pozadí s fabrikou Azbest

Letná ulica v zime

     Prízemné domčeky na ul. Letnej. Foto: Vlado Václavík  

Letná ulica v zime od budovy gymnázia

Ďalej smerom ku centru. Fotené od gymnázia foto Vl. Václavík

Prvou významnou budovou na ulici Letnej je budova štátnej meštianskej chlapčenskej školy, kde dnes sídli  gymnázium. Táto bola postavená v rokoch 1896 až 1897. Fotografia je z albumu pána Stehla a tiež sa jedná o starší záber asi pred rokom 1940.

Budova bývalej chlapčenskej meštianskej školy, dnes gymnázia

Hneď za školou smerujúc do centra mesta, sa nám z ulice  Letnej naskytne pohľad na začiatok ulice Jarkovej, a Zimnej smerom ku základnej škole v Dobšinej a v pozadí je kopec Pišel.

 Z Letnej ulice smerom na Jarkovú a Zimnú ku základnej škole.

Od žltého domčeka v ľavo na hornom snímku sa naskytá pohľad na časť Jarkovej ulice, v minulosti nazývané Massgraben v bulinerčine nazývane ( In  Mos), alebo Mosgróben, čo značilo vodný náhonový kanál, pozdejšie zaužívané ako ulica Jarková. V pozadí v ľavo sídlisko Rozkvet.

    Jarková ulica

                             Foto :  Vlado Václavík    

 Pokračujúc  Jarkovou ulicou sa dostaneme na sídlisko Rozkvet.

       Jarková ulica , sídlisko Rozkvet.

                                  Foto Vlado Václavík  

   Sídlisko Rozkvet v zime    

              Sídlisko Rozket v zime. Foto Vlado Václavík   

Nazrieme ešte do jednej z bočných uličiek z  hlavnej ulice. Táto vedie na ulicu Novú a ďalej smerom na Kúpeľnú.

Z hlavnej ulice SNP smerom na Kúpeľnú

                            Foto : Vlado Václavík

Na týchto miestach sa dostávame do centra mesta, ako aj do centra samotnej ulice. Ponúkam tento charakteristický pohľad na časť tejto ulice.

 Ulica Letná

V pravo sa nachádza pamätná budova REDUTA, mestský hostinec, ktorý bol postavený koncom 18. storočia. Vedľa budova je starší meštiansky dom , ktorý bol pripojený ku pohostinstvu Baník. Na poschodí je veľká miestnosť, ktorá bola dlhé roky využívaná ako kino, rsp. divadelná sála. Samotnú budovu vidieť na nasledujúcom snímku od Ing. arch. Evy Šmelkovej.

Reduta - budova terajšieho pohostinstva Baník

 Ďalšou významnou stavbou na tejto ulici, ktorá zasahuje aj na námestie je Dobšinská radnica, na ktorú ponúknem niekoľko pohľadov.

Ulica Letná s radnicou

Nasleduje pohľad na radnicu z ulice Letnej od Vlada Václavika,

Dobšinská radnica

ktorý zadokumentoval aj vnútorné priestory radnice, a jeden z týchto záberov je  takýto :

Na Dobšinskej radnici

Napokon pridávam ešte fotografiu radnice z námestia.

Dobšinská radnica

Táto radnica bola vybudovaná v rokoch 1868 -1869 . Hlavný vstup do radnice je t.č. z námestia, ako vidno na fotografii. Na námestí sa opätovne zastavíme pohľadom na niektoré budovy, rsp. časti ulíc. Hneď vedľa radnice z námestia je pekný pohľad na ulicu Lipovú.Ďalej v ľavo pokračuje ul. Letná.

 Lipová ulička

Ďalší pohľad je na ulicu Zimnú, s meštianskym domom a budovu banky.

Zimná ulica z námestia

Tento záber Zimnej ulice, je taktiež fotený z pred radnice. Ďalší záber je od Vlada Václavíka a to na budovu pošty a predajňu potravín Lipa. Ešte v rokoch 1950 a niečo za tým, na mieste potravín bolo pohostinstvo Lipa, ale v menšej budove.

 Námestie s Azbestom v pozadí

Námestie Baníkov

           Námestie Baníkov  v zime. Foto Vlado Václavík 

 Námestie baníkov , kultúrny dom

          Na námestí Baníkov, kultúrny dom. Foto Vlado Václavík  

Nasleduje pohľad z Letnej ulice pohľad do parku smerom ku evanjelickému kostolu

Z ulice Letnej, smerom do parku

a celkom na záver sa ešte podívame takmer z konca Letnej ulice smerom do mesta.

 Ul. Letná pohľad z vrchného konca

Touto fotografiou od Vlada Václavíka sa zatiaľ  rozlúčime prechádzkou po uliciach v Dobšinej.

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Dobšiná - sprievodca mestom a okolím

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Re: Krásne spomienky

(Rudolf Pellionis, 30. 6. 2011 10:46)

Veľmi pekne ďakujem za návštevu.

Krásne spomienky

(Kristína, 24. 6. 2011 19:38)

Celkom živé spomienky na tak dávne a tak krásne časy.Vďaka.

Re : Spomienky

(R. Pellionis, 23. 1. 2011 18:05)

Igor, ďakujem za návštevu týchto stránok. Pozdravuje R. Pellionis

Spomienky

(Igor LADA, 18. 1. 2011 21:04)

Spomínam na krásne časy mladšieho školského veku prežité na týchto miestach